La manca de serveis llasta el dia a dia dels ciutadans dels petits nuclis rurals. L’absència de línies de transport col·lectiu converteix l’adquisició d’un cotxe gairebé en una necessitat. No hi ha cap alternativa. Per això, les administracions públiques intenten combatre aquest escenari amb la posada en marxa d’iniciatives que ampliïn la cartera d’opcions a disposició dels residents. Això és el que passarà al Palomar, un petit municipi de 576 veïns de la Vall d’Albaida que comptarà amb un vehicle elèctric perquè els seus pobladors en puguin fer ús. El consistori ha signat un conveni anual amb la firma Hyundai per oferir aquest cotxe de rènting, que també serà usat pels operaris municipals.

https://t.me/noticieslavall