El consistori governat pel PP és el primer de les tres comarques que sotmet a consulta pública una normativa per perseguir la prostitució – Ontinyent, que prepara la seva pròpia regulació, demana un organisme per garantir la vigilància de les infraccions i les multes

despertat el debat sobre la prostitució entre els socis del Consell, l’Ajuntament de l’Olleria ha iniciat els tràmits per elaborar una ordenança municipal per castigar puters i proxenetes. El consistori, governat pel PP, és el primer que ha sotmès a consulta pública prèvia un procediment dirigit a regular i perseguir la prostitució i el trànsit amb finalitats d’explotació sexual en l’àmbit de la Costera, la Canal i la Vall d’Albaida .

https://t.me/noticieslavall