El Consejo de la Juventud de Ontinyent ha presentado los resultados de su Estudio de Ocio Juvenil en la población de Ontinyent de 12 a 18 años. La muestra constituida por 598 jóvenes ha contado amb la participació de l’IES Jaume I, l’IES Pou Clar, l’IES l’Estacó, Col·legi La Miraculosa, Col·legi Santa Maria, Col·legi H.P. Sant Josep, Col·legi La Concepció i el Col·legi La Puresa de Maria.

Entre les dades més significatives de l’estudi trobem que el 56,2% de la mostra considera suficient el temps de què disposa per a activitats de lleure, tot i que el 6,2% disposa de menys de dues hores. A més, per al 64,3%, l’economia no suposa un factor clau a l’hora de participar en activitats de lleure, tenint en compte que la mostra de l’enquesta participa fonamentalment d’activitats que no en requereixen. Al seu torn, el 72% dels consultats demana una oferta d’oci més gran a la ciutat.

Suscriu-te https://t.me/noticieslavall