L’Ajuntament de l’Olleria ha iniciat la fase 1 de les obres de la urbanització de l’Avinguda Diputació des del carrer Joanot Martorell fins el parc Juan Bautista Ferreres. El projecte, amb un pressupost de 484.399,80 euros, tindrà un pla d’execució de 6 mesos i constarà de dos fases.

L’objectiu de les obres és el disseny d’una secció viària uniforme a través de la instal·lació de diversos elements. Entre les actuacions es troba la construcció d’un carril bici de doble sentit i l’ampliació de les voreres i mobiliari urbà per als vianants per a afavorir l’accessibilitat dels vianants. També es plantaran dues fileres d’arbres que garantisquen una imatge urbana de qualitat i proporcionen ombra en els recorreguts.

Altres les accions del projecte d’urbanització serà la implantació de franges d’aparcament viari en cordó ben delimitat i il·luminat i de carrils de circulació rodada d’ample delimitat i separats per una illeta central per a millor la seguretat viària. Per últim, s’instal·laran canonades d’aigua noves i una xarxa de telecomunicacions que arribe a tots els domicilis.

https://t.me/noticieslavall