Aquesta decisió de l’ajuntament de la Pobla de Duc s’adopta garantint, alhora, el manteniment i el reforç dels serveis públics, així com la continuïtat de la inversió pública municipal.

D’aquesta manera, el pagament de l’impost de béns immobles (IBI), l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) o la taxa d’escombraries, entre d’altres, no s’incrementaran respecte a l’import abonat el 2022. Per la seva banda, sí que se certifica la derogació de l’impost de Plusvàlua.

El preu del servei d’aigua potable es mantindrà, per tant, en els mateixos termes que el 2022, i el cost és el mateix des del 2011, fet que suposa la congelació de la factura una vegada més.

Si es té en compte l’evolució de la inflació entre el gener del 2012 i l’octubre del 2022, amb una pujada acumulada del 21,1%, la no actualització de la fiscalitat municipal el 2023 es tradueix en una altra disminució fiscal de facto i, per tant, en un nou esforç per part de l’ajuntament de la Pobla del Duc a favor de la ciutadania.

https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/la-pobla-del-duc-inicia-2023-con-la-congelacion-de-los-impuestos-y-las-tasas-municipales-el-precio-del-agua-y-la-derogacion-del-impuesto/303929

*Registra’t i activa les notificacions al nostre canal de telegram https://t.me/noticieslavall