El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció de les pròrrogues dels convenis de col·laboració entre Labora i els ajuntaments d’Ademús, Benigànim, la Pobla Llarga, Massamagrell, Orba i Paterna.

Aquests acords tenen la finalitat de continuar duent a terme la prestació conjunta de serveis dintermediació laboral a través de la instal·lació del servei Punt Labora. Aquests serveis es poden oferir així de forma integral i des d’una perspectiva geogràficament més propera a les persones usuàries.

La pròrroga entrarà en vigor en el moment de la signatura i s’estendrà per un període de quatre anys a fi que en aquests Punt Labora se segueixin prestant serveis d’intermediació laboral.

Un Punt Labora és una eina instal·lada als centres de Labora adreçada a facilitar a les persones usuàries que no disposin daccés a la xarxa internet els serveis del portal docupació de Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació a la ciutadania.

https://comarcalcv.com/el-consell-mantendra-los-punt-labora-en-ademuz-beniganimla-pobla-llarga-massamagrell-orba-y-paterna/