L’actuació ha pogut finalment dur-se a terme després de dos anys de retard i ha estat sufragada per la pròpia parròquia a través de donacions i campanyes de recaptació de fons, després d’haver-li estat denegada la subvenció sol·licitada a la Conselleria de Cultura. El pressupost ha estat de 300.000 euros.

Les obres han consistit en l’eliminació del revestiment deteriorat, l’aplicació de nou morter i el tractament de pintura molt més durador. També s’ha considerat necessari extreure la pedra original de la zona del sòcol inferior per permetre expulsar la humitat de la paret.

https://www.lasprovincias.es/costera/otos-celebra-patrona-20221207110811-nt.html