L’Ajuntament de Benigànim obri processos per cobrir les places de tresorer i interventor del consistori

L’Ajuntament de Benigànim publica les bases per a la constitució de dos borses de treball de personal funcionari interí. Les categories de les borses de treball són tresorer/a i interventor/a.

Aquest dijouss’obri el termini per a presentar les instàncies per al procés selectiu i finalitza en 15 dies hàbils, el pròxim 4 de novembre.

El text complet de les bases que regeixen aquesta convocatòria estan publicades en la pàgina web municipal, www.beniganim.es, i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament.

*Font: ComarcalCV