Benigànim millorarà el Polígon Industrial de les Foies

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Benigànim per import de 165.339,98 euros per a la millora del Polígon Industrial les Foies.

Des del consistori s’ha explicat que amb aquesta ajuda s’executaran les següents accions:
implantació de fibra òptica i altres serveis; instal·lació de vigilància a través de CCTV connectat a la Policia Local; millora de l’enllumenat públic mitjançant mesures d’eficiència energètica, substituint les lluminàries de VSAP i LED per lluminàries LED més eficients; reposició de la senyalització per a la identificació de carrers i de la senyalització actual horitzontal, i ampliació de la mateixa amb identificació clara de passos de discapacitats, així com zebrats, fletxes, senyal de Stop, cedisca el pas i delimitació aparcament; també es millorarà la senyalització vertical amb increment del nombre de senyals; i finalment la creació d’una web amb informació del polígon industrial.

*Publicitat: Cuenta Online BBVA sin comisiones

*Tornar a la pàgina principal.