rebaixada de restriccions a les residències de gent gran

A partir d’ara, en les residències que estiguen lliures de coronavirus i tinguen vaccinats més del 95% dels usuaris i treballadors, es permeten les eixides ordinàries dels residents immunitzats fins al nivell 3 d’alerta. També es podrà pernoctar fins a tres nits fora del centre sense que calga aïllament a la tornada, mentre que en el cas dels centres amb vaccinació incompleta les visites romanen suspeses.

La resolució estableix que, en els municipis en nivell d’alerta 1 i 2, les persones que residisquen en centres de gent gran, independentment del seu grau d’immunització, podran eixir seguint el protocol que establesca la direcció de la residència. No hi haurà restriccions per a les eixides per raons de salut o terapèutiques, que es mantindran en tots els nivells, ni per a les eixides vacacionals, que seran per períodes iguals o superiors als set dies.

El reingrés després d’una eixida amb pernoctació es farà segons els criteris establerts per la Conselleria de Sanitat sobre proves i aïllament, en funció de la situació de vaccinació, de la durada de l’eixida, i del nivell d’alerta del municipi de destí. Els centres amb vaccinació completa hauran de tenir un 5% de places per a garantir l’aïllament, percentatge que s’eleva al 10% per als que no hagen completat la vaccinació.

La nova resolució també elimina el límit de familiars que visiten el centre quan el municipi estiga en nivell d’alerta 1 o 2, tot i que es manté l’obligació de demanar hora i que les trobades siguen preferiblement en espais oberts. En els centres en nivell d’alerta 3, si tenen la vaccinació completa, permetran visites escalonades al llarg del dia d’un familiar, un tutor o similar, o de fins a 3 si són convivents, amb cita i un màxim d’una hora. Els centres amb vaccinació incompleta permetran la visita d’una sola persona.

Quant a les visites persones alienes al centre, excepte en el cas de les visites de residents, queden restringides excepte per motius justificats i amb l’autorització de la direcció del centre. Els treballadors hauran de continuar fent servir en tot moment l’equip de protecció individual quan siguen dins del perímetre del centre, i si no estan vaccinats seran assignats a grups bombolla de residents o usuaris amb pauta de vaccinació completa, evitant el contacte amb no immunitzats.

*Publicitat: Cuenta Online BBVA sin comisiones

*Tornar a la pàgina principal.