Per al Col·legi “Pureza de Maria” d’Ontinyent tots els espais són entorns de aprenentatge

Al Col·legi “Pureza de Maria” d’Ontinyent tots els espais són entorns de
aprenentatge. Durant aquest any, hem hagut d’adaptar a les noves circumstàncies,
a més de totes les mesures de prevenció, un altre dels reptes ha estat el mantenir
sempre les distàncies en els diferents entorns.

Per aconseguir-ho, una de les propostes que s’han dut a terme ha estat l’adquisició de taules portàtils per part de centre, aquestes taules són útils per a treballar en diversos espais, entre ells a l’exterior.
Diríem que els nostres patis, jardins i pineda s’han convertit en una gran aula
natura, en què el nostre alumnat aprèn en un entorn, envoltats per la natura.
Escoles Catòliques ha reconegut la nostra idea i l’ha difós en les xarxes perquè es
pugui aplicar en altres centres.

*Tornar a la portada