Albaida liquida l’empresa pública Gestiona

L’Ajuntament d’Albaida ha liquidat de manera definitiva la fallida empresa pública Gestiona. Amb aquesta fita, el consistori afirma que s’apropa més a la normalitat de la seua situació econòmica, i es posa posar solució a un dels grans problemes heretats de l’etapa del govern del PP, “on els comptes de l’empresa contribuïren a enfonsar a l’Ajuntament cap al col·lapse financer.”

En aquest sentit l’alcalde de la ciutat, Josep Antoni Albert, ha recordat que “quan vaig entrar d’Alcalde vam haver de fer front a la fallida de la Societat de Gestió Pública d’Albaida, més coneguda com a Gestiona”. La societat pública, propietat de l’Ajuntament, i dedicada a la gestió urbanística, tenia un nivell de deute de quasi 5 milions d’euros, que s’afegien a la ja complexa economia de l’Ajuntament.

En aquell moment amb un ajuntament que arrossegava entre deutes comercials a proveïdors i deutes financers quasi de 15 milions, i un bloqueig absolut de la institució per no poder fer front als seus pagaments, difícilment podia absorbir 5 milions més de deute, i per això va haver de encetar un procés d’assumpció d’aquest que ha anat desenvolupant-se durant els darrers 9 anys, que feia necessari millorar prèviament la situació econòmica del mateix ajuntament per fer front a aquesta situació.

Amb tot, el 4 de desembre de 2020, la Junta General de Gestiona va poder acordar la seua dissolució definitiva, una vegada liquidats per part de l’Ajuntament més de 2,6 milions d’euros des de 2011 i l’acord amb la SAREB respecte a la cessió en pagament de l’Edifici Font de la Vila.

*Més info

*Tornar a l’Inici